KHẨU TRANG Y TẾ

Khẩu trang TENAMYD FM - kháng khuân N95 5 lớp N95

Giá: Liên hệ
1. Vải không dệt chống thấm nước
2. Bông khí nóng
3. Tiêm bộ lọc làm tan chảy hấp phụ tĩnh (99 bộ lọc nung chảy)
4. Tiêm bộ lọc làm tan chảy hấp phụ tĩnh 2 (99 bộ lọc nung chảy)
5. Vải không dệt thân thiện với da
Điện thoại: 02462946355 - 0583149999 - 0988769381 - Email: baogiangxnk@gmail.com

Thông tin chi tiết

1. Vải không dệt chống thấm nước
2. Bông khí nóng
3. Tiêm bộ lọc làm tan chảy hấp phụ tĩnh (99 bộ lọc nung chảy)
4. Tiêm bộ lọc làm tan chảy hấp phụ tĩnh 2 (99 bộ lọc nung chảy)
5. Vải không dệt thân thiện với da

Sản phẩm cùng loại

Khẩu Trang GREEN LIFE

Giá: Liên hệ

KHẨU TRANG FUJI

Giá: Liên hệ

Khẩu trang VH Mask

Giá: Liên hệ